Odkurzacze centralne
dbaj o zdrowie - odkurzacz centralny kontra alergieWARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

Nuera Air
1490 Dagenais Blvd.W
Laval, QC H7L 5C7
CANADA

1. Producent Nuera Air zapewnia bezawaryjne działanie swoich urządzeń w okresie gwarancji, a Firma Top Vac z siedzibą w 62-060 Stęszew Zamysłowo ul Moderska 1a jako generalny importer w Polsce i gwarant zobowiązuje się w ramach gwarancji usunąć bezpłatnie wady powstałe z winy producenta.
2. Gwarancja obejmuje tylko te sytuacje, gdy urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z zaleceniami producenta, a odkurzacz jest prawidłowo eksploatowany zgodnie z instrukcją dołączoną do jednostki centralnej.
3. Odkurzacz centralny może być użytkowany wyłącznie do zbierania kurzu domowego w prywatnych mieszkaniach i domach
W przypadku użytkowania odkurzacza w warunkach przemysłowych i użyteczności publicznej; [np. hotel] gwarancja wynosi 2 lata.
Okres gwarancji wynosi: - Jednostki centralne 5 lat robocizna i 25 lat LIFETIME WARRANTY na części
- Gniazda ssące: 2 lata.
- Akcesoria i zestawy sprzątające 2 lata [węże Superior – 5lat]
- Materiały instalacyjne 10 lat.
4. Wady i uszkodzenia należy zgłaszać niezwłocznie u instalatora HUSKY/DUOVAC.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie zasadniczo w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do naprawy, w uzasadnionych sytuacjach [brak odpowiednich części zamiennych] czas wydłuża się do 21 dni.
6. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w serwisie centralnym w siedzibie generalnego importera TopVac lub u instalatora [sprzedawcy] HUSKY/DUOVAC sposób naprawy ustala gwarant.
7. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć uszkodzone urządzenie [odkurzacz nie może zostać na stałe sklejony z instalacją PVC, do podłączenia z instalacją służy gięta rura dostarczana zawsze z urządzeniem] do miejsca naprawy na własny koszt lub skorzystać odpłatnie z firmy instalacyjnej, jeśli gwarancja zostanie uznana urządzenie zostanie naprawione i odesłane bezpłatnie.
8. Świadczenia w ramach gwarancji LIFTETIME WARRANTY zostaną uwzględnione tylko wtedy gdy:
W ciągu 30 dni od daty zakupu zostanie wysłana karta rejestracyjna dołączana do jednostek objętych 25 letnią gwarancją, w celu rejestracji urządzenia w serwisie centralnym.
Zostanie przedłożony oryginalny dowód zakupu z datą lub karta gwarancyjna wysłana do Państwa po rejestracji urządzenia.
9. Kupujący podpisując kartę rejestracyjną akceptuje warunki gwarancji i obsługi.
10. Gwarancja nie obejmuje:
- Uszkodzeń powstałych z winy użytkownika w skutek niewłaściwej eksploatacji i nie przestrzegania instrukcji Obsługi.
- Wszelkich uszkodzeń mechanicznych w tym powstałych w czasie dostawy do i z serwisu.
- Wymiany szczotek w silniku, bezpiecznika, baterii oraz filtrów.
- Uszkodzeń powstałych podczas montażu jednostki oraz gdy urządzenie podłączone zostanie do nieprawidłowo wykonanej instalacji – za fachowość i jakość wykonania instalacji ponosi odpowiedzialność firma instalacyjna.
- Uszkodzeń wszystkich elementów systemu centralnego odkurzania powstałych z przyczyn zewnętrznych takich jak: pożar, wyładowanie atmosferyczne, zalanie itd.
- Wad wynikłych ze stosowania części nie oryginalnych HUSKY/DUOVAC, nie pochodzących od producenta.

DuoVac i Husky to marki z ponad 40-letnim doświadczeniem w produkcji odkurzaczy centralnychMasz pytanie? Chętnie odpowiemy

tel: 785 182 946 zadzwoń

biuro: tel: 42 682 42 95 zadzwoń

Formularz kontaktowy

* - oznacza pola wymagane.